GLXY.RADIO

--:--
--:--
  • cover
    GLXY RADIO
  • cover
    GLXY THROWBACK RADIO

Pharrell Williams en Chad Hugo zijn verwikkeld in een juridisch geschil over het handelsmerk voor hun groepsnaam Neptunes. 

Hugo beweert dat Pharrell “op frauduleuze wijze” de exclusieve controle over de naam wil, wat in strijd zou zijn met een al lang bestaande overeenkomst tussen de twee om alles gelijkmatig te verdelen. Hij zegt dat Pharrell zonder zijn toestemming een handelsmerk voor de naam Neptunes heeft aangevraagd.

Hugo’s advocaat, Kenneth D. Freundlich, schreef in een juridisch dossier: ‘Gedurende hun ruim dertigjarige bestaan hebben [Hugo] en Williams ermee ingestemd en hebben ze in feite alle bezittingen verdeeld. Door [Hugo] te negeren en uit te sluiten van alle aanvragen ingediend door de aanvrager van het merk ‘The Neptunes’, heeft de aanvrager fraude gepleegd bij het veiligstellen van de handelsmerken en te kwader trouw gehandeld.”

0%